Livsmedelsverkets prislista

Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Jordprov för analys av potatiscystnematod
Pris, €:
Utan Moms: 18,60
Moms: 0
Totalt: 18,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: MMM 1425/2016 Bilaga 5.8.3.1: Minimiavgift
Individuella identifiare: 121025 / J30401