Livsmedelsverkets prislista

Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis
Pris, €:
Utan Moms: 115,00
Moms: 0
Totalt: 115,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121024 / J30305