Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde och produktion av förökningsmaterial för utsädespotatis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en kontroll)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
Granskning av utsädesodling av potatis
Pris, €:
Utan Moms: 13,25
Moms: 0
Totalt: 13,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 5.8.1.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Om en begäran om odlingsgranskning enligt punkten 5.8.1 (MMM 1425/2016) anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling: Begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni 52,00 eur och begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 99,00 eur.
Individuella identifiare: 121022 / J30303