Livsmedelsverkets prislista

Renhet: övriga arter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör
Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser p
Pris, €:
Utan Moms: 595,00
Moms: 0
Totalt: 595,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 4.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121019