Livsmedelsverkets prislista

Förnyande av godkännande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
Ansökan om upptagande på växtsortlistan
Pris, €:
Utan Moms: 82,00
Moms: 0
Totalt: 82,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 3.13

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
Individuella identifiare: 121017