Livsmedelsverkets prislista

Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis
Pris, €:
Utan Moms: 13,25
Moms: 0
Totalt: 13,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.11.5

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121015 / J30206