Livsmedelsverkets prislista

Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis
Pris, €:
Utan Moms: 6,95
Moms: 0
Totalt: 6,95

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.11.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121014 / J30204