Livsmedelsverkets prislista

Garantibevis för andra växtslag, st.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis
Pris, €:
Utan Moms: 0,09
Moms: 0
Totalt: 0,09

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.11.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121013 / J30203