Livsmedelsverkets prislista

Garantibevis för potatis, st.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis
Pris, €:
Utan Moms: 0,11
Moms: 0
Totalt: 0,11

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.11.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121012 / J30202