Livsmedelsverkets prislista

Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Garantibevis
Pris, €:
Utan Moms: 14,20
Moms: 0
Totalt: 14,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 2.11.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121011 / J30201