Livsmedelsverkets prislista

Avgift för ny behandling

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
Växtförädlarrätt
Pris, €:
Utan Moms: 140,00
Moms: 0
Totalt: 140,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.5.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121009