Livsmedelsverkets prislista

Årsavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
DUS och kontroll av utsäde genom provodling på fält
Växtförädlarrätt
Pris, €:
Utan Moms: 347,00
Moms: 0
Totalt: 347,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.5.5.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121008 / J30901