Livsmedelsverkets prislista

Utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om tillstånd och godkännande
Godkännande av utsädeslaboratorier
Pris, €:
Utan Moms: 90,00
Moms: 0
Totalt: 90,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.4.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121006 / J30106