Livsmedelsverkets prislista

Beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om tillstånd och godkännande
Tillstånd för utsädespackeri
Pris, €:
Utan Moms: 88,75
Moms: 0
Totalt: 88,75

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.3.2

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121004 / J30104