Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift för syn av utsädespackeri

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
Beslut om tillstånd och godkännande
Tillstånd för utsädespackeri
Pris, €:
Utan Moms: 400,00
Moms: 0
Totalt: 400,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.2.3.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 121001 / J30101