Livsmedelsverkets prislista

Provodling på fält, prov för odlingsvärdeprovning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Sort
Pris, €:
Utan Moms: 163,43
Moms: 39,22
Totalt: 202,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Provodling på fält, prov för odlingsvärdeprovning
Individuella identifiare: 120049 / L30049