Livsmedelsverkets prislista

Utbildningsdag för en utsädeskontrollör

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 1259,64
Moms: 302,31
Totalt: 1561,95

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utbildningsdag för en utsädeskontrollör i utsädeslaboratorium som övervakas av myndigheten
Individuella identifiare: 120045 / L30045