Livsmedelsverkets prislista

Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; två utsädeskontrollörer/laboratorium

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 924,13
Moms: 221,79
Totalt: 1145,92

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utbildningsdag för en utsädeskontrollör i utsädeslaboratorium som övervakas av myndigheten, då två utsädeskontrollörer/laboratorium utbildas samtidigt
Individuella identifiare: 120043 / L30043