Livsmedelsverkets prislista

Utbildningsdag för en utsädeskontrollör; tre eller flera utsädeskontrollörer/laboratorium

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 614,52
Moms: 147,48
Totalt: 762,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utbildningsdag för en utsädeskontrollör i utsädeslaboratorium som övervakas av myndigheten, då tre eller flera utsädeskontrollörer/laboratorium utbildas samtidigt
Individuella identifiare: 120041 / L30041