Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift för auditering av utsädeslaboratorium

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 559,18
Moms: 134,20
Totalt: 693,38

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grundavgift för auditering av utsädeslaboratorium som övervakas av myndigheten
Individuella identifiare: 120040 / L30040