Livsmedelsverkets prislista

Kontroll av provodling på fält för övervakning av en affärs odlingsgranskares verksamhet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 163,43
Moms: 39,22
Totalt: 202,65

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För övervakning av kvaliteten på en affärs odlingsgranskares verksamhet, som övervakas av myndigheten, görs en sortäkthetsbestämning av provodling på fält.
Individuella identifiare: 120036 / L30036