Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning, kontrollbesök

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 114,24
Moms: 27,42
Totalt: 141,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Granskning av utförda åtgärder.
Individuella identifiare: 120035 / L30035