Livsmedelsverkets prislista

Analys av kontrollprover, andra arter än spannmål

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 111,84
Moms: 26,84
Totalt: 138,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Granskning av kontrollprover som tagits för godkännande och övervakning av utsädesföretag som övervakas av myndigheterna, andra sorter än spannmål
Individuella identifiare: 120034 / L30034