Livsmedelsverkets prislista

Granskning av knölprov av potatis

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsädespotatis
Pris, €:
Utan Moms: 123,65
Moms: 29,68
Totalt: 153,33

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sjukdomar och skador granskas okulärt
Individuella identifiare: 120033 / L30033