Livsmedelsverkets prislista

Stora provpåsar, 250 st

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 115,50
Moms: 27,72
Totalt: 143,22

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Porto ingår i priset.
Individuella identifiare: 120032 / L30032