Livsmedelsverkets prislista

Begäran om odlingsgranskning som inkommer efter 31.7.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 100,98
Moms: 24,24
Totalt: 125,22

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Begäran om odlingsgranskning ska sändas till Livsmedeslverket före 22.5. Om begäran inkommer efter 31.7 uppbärs en skild förhöjd hanteringsavgift för varje försenad begäran.
Individuella identifiare: 120031 / L30031