Livsmedelsverkets prislista

Analys av kontrollprover, spannmål

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 97,72
Moms: 23,45
Totalt: 121,17

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Granskning av kontrollprover som tagits för godkännande och övervakning av utsädesföretag som övervakas av myndigheterna, spannmål
Individuella identifiare: 120030 / L30030