Livsmedelsverkets prislista

Timavgift för fästande av garantibevis, per varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 90,51
Moms: 21,72
Totalt: 112,23

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Garantibevisen fästs under övervakning
Individuella identifiare: 120029 / L30029