Livsmedelsverkets prislista

Godkännande av kvalitetsanvisningar för utsädeslaboratorium och provtagning, laboratorieauditering/varje påbörjad timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 88,74
Moms: 21,30
Totalt: 110,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Godkännande av kvalitetsanvisningar för laboratorium som övervakas av myndighet och provtagning, laboratorieauditering enligt arbetstidsåtgång, för varje påbörjad timme
Individuella identifiare: 120028 / L30028