Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av förfrukt, spannmålssorter och ärter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 75,32
Moms: 18,08
Totalt: 93,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av frövaras sortäkthet. Används på utsädesodlingar för bestämning av en till äktheten okänd förfrukts duglighet som förfrukt.
Individuella identifiare: 120027 / L30027