Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 78,33
Moms: 18,80
Totalt: 97,13

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grundavgift uppbärs för varje odlingsgranskning. Om utsädesgranskning utförs på samma utsädesodling flera gånger, uppbärs grundavgiften varje gång odlingsgranskningen utförs.
Individuella identifiare: 120026 / L30026