Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 78,33
Moms: 18,80
Totalt: 97,13

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grundavgift uppbärs för varje odlingsgranskning. Om odlingsgranskning utförs på samma utsädesodling flera gånger, uppbärs grundavgiften skilt för varje odlingsgranskning.
Individuella identifiare: 120025 / L30025