Livsmedelsverkets prislista

Kontrolllprovtagning, grundavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 81,05
Moms: 19,45
Totalt: 100,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Provtagning som görs för kontroll av en affärs utsädesprovtagares verksamhet. Grundavgift uppbär en gång per besök och plats.
Individuella identifiare: 120024 / L30024