Livsmedelsverkets prislista

Grundavgift för provtagning per besök

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Provtagning
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 81,05
Moms: 19,45
Totalt: 100,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grundavgift uppbärs en gång per besök och plats.
Individuella identifiare: 120023 / L30023