Livsmedelsverkets prislista

Begäran om odlingsgranskning som inkommer 6.6-31.7.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 53,04
Moms: 12,73
Totalt: 65,77

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Begäran om odlingsgranskning ska sändas till Livsmedelsverket före 22.5. Om begäran inkommer 6.6-31.7. uppbärs en skild förhöjd hanteringsavgift för varje försenad begäran.
Individuella identifiare: 120021 / L30021