Livsmedelsverkets prislista

Kontrolllprovtagning, timavgift

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 51,24
Moms: 12,30
Totalt: 63,54

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Provtagning som görs för kontroll av en affärs utsädesprovtagares verksamhet. Avgiften uppbärs för varje påbörjad timme.
Individuella identifiare: 120020 / L30020