Livsmedelsverkets prislista

Plastslang för automatisk provtagning.

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 70,00
Moms: 16,80
Totalt: 86,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Porto uppbärs enligt postens gällande prislista.
Individuella identifiare: 120017 / L30017