Livsmedelsverkets prislista

Statistik, rapporter, förfrågningar och separata utredningar som utförs på begäran

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 36,68
Moms: 8,80
Totalt: 45,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Statistik, rapporter, förfrågningar och separata utredningar som utförs på kundens begäran
Individuella identifiare: 120015 / L30015