Livsmedelsverkets prislista

Sortbestämninigar för självpollinerande arter, utan bestämning av andel annan sort

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 50,42
Moms: 12,10
Totalt: 62,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sortbestämninigar för självpollinerande arter, utan bestämning av andel annan sort
Undersökningens längd: 5 dygn
Individuella identifiare: 120012 / L42937