Livsmedelsverkets prislista

Minimiavgift per parti, automat och manuell provtagning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Provtagning
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 15,77
Moms: 3,78
Totalt: 19,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Minimiavgift per parti för provtagning.
Individuella identifiare: 120011 / L30012