Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift för partiet, provtagning med borr från silo

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Provtagning
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 25,00
Moms: 6,00
Totalt: 31,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgift för provtagning ur silo uppbärs, om åtminstone en del av partiet är i silon då provet tas.
Individuella identifiare: 120010 / L30011