Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning, avgift per hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 10,22
Moms: 2,45
Totalt: 12,67

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgiften uppbärs för den kontrollerade arealen (ha) med två decimalers noggrannhet. Även för granskning av annan produktion med samma sort uppbärs en på arealen baserad avgift. Om utsädesgranskning görs på samma utsädesodling flera gånger, uppbärs hektarbaserad avgift skilt för varje odlingsgranskning.
Individuella identifiare: 120008 / L30009