Livsmedelsverkets prislista

Odlingsgranskning för att övervaka granskning utförd av en odlingsgranskare som representerar en fröaffär, avgift per hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 10,22
Moms: 2,45
Totalt: 12,67

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgiften uppbärs för den kontrollerade arealen (ha) med två decimalers noggrannhet. Även för granskning av annan produktion av samma sort uppbärs en hektarbaserad avgift. Om utsädesgranskning utförs på samma utsädesodling flera gånger, uppbärs avgiften per hektar skilt varje gång odlingsgranskningen utförs.
Individuella identifiare: 120007 / L30008