Livsmedelsverkets prislista

Kontroll av skifte som är under uppsikt avseende flyghavre, avgift per hektar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Odlingsgranskningar
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 10,22
Moms: 2,45
Totalt: 12,67

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: För kontroll av skiften som är under uppsikt avseende flyghavre i samband med odlingsgranskning uppbärs en avgift per hektar. Avgiften uppbärs för den kontrollerade arealen (ha) med två decimalers noggrannhet.
Individuella identifiare: 120006 / L30007