Livsmedelsverkets prislista

Ändring eller avbrott i behandlingen eller brådskande behandling av blandningsanmälan, anmälan om ompackning, internationellt granskningsintyg eller certifieringsbeslut

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Andra avgifter
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 6,75
Moms: 1,62
Totalt: 8,37

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ändring av behandlingen på kundens begäran
Individuella identifiare: 120004 / L30005