Livsmedelsverkets prislista

Provtagningsavgift/100kg , borr

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Provtagning
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 0,234
Moms: 0,056
Totalt: 0,29

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utöver grundavgiften uppbärs en provtagningsavgift som är baserad på partiets storlek, då provet tas manuellt med borr.
Individuella identifiare: 120001 / L30002