Livsmedelsverkets prislista

Provtagningsavgift/100kg, automat

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Växtproduktion
Kontroller av växtproduktion
Provtagning
Utsäde
Pris, €:
Utan Moms: 0,143
Moms: 0,034
Totalt: 0,177

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Utöver grundavgiften uppbärs en provtagningsavgift som är baserad på partiets storlek, då provet tas med automatisk provtagningsutrustning.
Individuella identifiare: 120000 / L30001