Livsmedelsverkets prislista

Utvidgande av anmälan

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Djurens hälsa och välfärd
Övriga prestationer
Beslut enligt lagen om djursjukdomar
Behandling av anmälningar från sådana i 81 § i lagen om djursjukdomar avsedda laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 3.12

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Behandling av anmälningar från sådana i 81 § i lagen om djursjukdomar avsedda laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar
Individuella identifiare: 110702