Livsmedelsverkets prislista

Exportintyg och andra intyg: det följande

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Tillsynen över handelsnormerna
Pris, €:
Utan Moms: 10,00
Moms: 0
Totalt: 10,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 2.6

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110609