Livsmedelsverkets prislista

Frigående höns inomhus och utehöns, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Kontroller av handelsnormerna
Pris, €:
Utan Moms: 85,00
Moms: 0
Totalt: 85,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.3.3

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 110606